275 - خبر های خوب

توی این همه خبر از د$ر و وضعیت اقتصادی و دریا-چه ارو-میه و تعطیلی کارگاه ها و کارخونه ها و وضع کشاورزی و زاینده رود و ... مدالهای المپیک کلی خوشحالم کرد . در این که همه شون خیلی با لیاقت بودند و توی این شرایط بد بیشتر از معمول زحمت کشیدند هیچ شکی نیست . به همه تون افتخار میکنیم و دوستتون داریم .

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
شادمانه

اره موافقم حس خوبی منتقل کردند

باغ تماشا

سلام دام و داروی شهرهای درجه 2 و3 را میاره و به احتامل ضعیف پزشگی شهرهای درجه 3 .خودش فقط پزشگی میخواد بزنه .نافته نماند پسر تو ل زندگی تحصیلیش فقط 4 ماه درس خوند و رتبه اش از نظر من در حد رتبه ی کنکوره .حالا ببینیم چی میشه در هر حال از همدردیت ممنونم