یونان و ایران

نمیدونم ما زیاد بی عرضه ایم یا دولتمون خیلی با عرضه است !!! یک جوون یونانی رو پلیش کشته کل آتن از اعتراض و تظاهرات و اعتصاب فلج شده اونوقت دسته دسته جوونهای ما کشته میشن ... اگه دولت قبل از انقلاب یک دهم این سخت گیری رو داشت ما الان اینقدر ملت خاک بر سری نبودیم که پاسپورتمون و محل تولدمون باعث خجالتمون باشه .

چه ربطی داره ؟ خب اگه اون با عرضه بود کشور رو نمی سپرد دست اینا ... اگه کشور دست اینا نبود آبروی ما رو توی دنیا نمیبردن . به همین سادگی

/ 0 نظر / 3 بازدید