664 - نوشته هام چی شد ؟ ! !

1- نوشته های مدت زمان زیادیم پرید که پرید و دستم به جایی بند نیست .

2- یاد یه جوکی افتادم . دو تا کارگر داشتن کار میکردن یکی زمین رو میکند میرفت جلو چند قدم عقبتر یکی خاک رو میریخت توی گودال و پرش میکرد . بهشون میگن چکار میکنین ؟ گفتن ما سه نفر بودیم یکی زمین رو میکند ، دومی یه لوله کار میگذاشت و  سومی روی گودال و لوله رو خاک میریخت و امروز اون دومی نیومده اما ما داریم کارمون رو میکنیم !

الان که کارمندم و ساعت 8 میام سر کار و 5 میرم بیرون همین احساس رو دارم . به کوب دارم نقشه های پروژه ای رو تهیه میکنم که هنوز پیمانکار نداره و اصلا کارفرما علم کرده که ساختمونها نباید اینطوری باشه و باید اونطوری باشه و ما ها چون هنوز بهمون ابلاغ نشده کماکان داریم روی نقشه هایی که احتمالا هیچوقت ساخته نمیشه کار میکنیم . از این وضع بدم میاد .

/ 4 نظر / 93 بازدید
وحید53

بیشتر از دهسال پروژه ی اوره ی حرسین کرمانشاه. پتروشیمی بودم . یه مهندس کهنه کار یه چیزی تو مایه های جوکی که شما گفتید گفت. اگه می خای اینجا دووم بیاری هی درار هی چال کن

وحید53

بازم گریه می کنی یا بهتری

باد صبا

همه نوشته هاتون هستند http://mypersonalnotes.persianblog.ir/archive