امروز

دلم گرفته . ایران رو میخوام . دیشب تبلیغ یک برنامه ای از شبکه بی بی سی رو داشت نشون میداد . اسم برنامه بود A taste of Iran  . غذاهای ایرانی رو نشون میداد و جاهای مختلف از ایران رو . گریه ام گرفت وقتی دیدمش . دلم برای اصفهان تنگ شده . دلم برای شهرهای حاشیه کویری تنگ شده . میدونم به خدا خلم . اما در این چند وقته که اینجا بودم هیچ وقت شاد نبودم . همه چیزش خوبه . اینجا جای خوبیه . کاری کردند که کسی احساس متعلق نبودن نکنه ... اما من خوشحال نیستم . چقدر احساس عذاب وجدان میکنم از این غمی که دارم .

/ 0 نظر / 4 بازدید