پارادایم

دو چیز با هم جور در نمیاد . اولیش اینه که من همیشه دقیقه 92 - 93 تصمیم میگیرم برم دستشوئی  . دومیش اینه که دستشوئی خانمها همیشه در طبقه ما اشغاله کلافه

چه باید کرد ؟

خواهش میکنم که نگین زودتر برو . من توی بچگیم اکه یک کم زودتر میرفتم دستشوئی نصف  اون دفعاتی که خودمو خیس میکردم ازش جسته بودم ناراحت

لبخند

/ 1 نظر / 2 بازدید
رضا

- آرامش خودتون رو حفظ كنيد - به خودتون تلقين كنيد كه ...... [نیشخند]