244 - از قدیم گفتن حرف بچه رو باور کن

خانمه به من میگه این پدر یک تلفن به بچه هاش نمیزنه . نمیاد ببینتشون .

آقاهه به من زنگ زده میگه این مادر نمیگذاره من بچه هام رو ببینم .

 

بچه شون روز تعطیل ، تنها خونمون بود . یواشکی بهش گفتم من برات تلفن میارم توی اتاق تنها میگذارم باشی ، راحت به بابات زنگ بزن باهاش صحبت کن . گفت نمیخوام . گفتم پدرت دلش برات تنگ شده یک زنگ بهش بزن . گفت اگه تنگ شده چرا خودش به من زنگ نمیزنه . گفتم شاید نمیخواد خونه تلفن کنه . گفت نمیخوام !

/ 3 نظر / 5 بازدید
شادمانه

متاسفانه این مسئله گسترده شده در جامعه، چه نسلی بشه نسل اینده

صبور

سلام آخی عزیزم یکی میگفت : مادرای امروزی شدن سیندرلا بچه ها سمندون بنظرم باید تعمیم بدیم به پدر ها هم .تعدادی قدری مسئولیت پذیری و عاطفه شون کم شده

علی

انقلاب اسلامی در مشهد .........@@ ............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نمونییییییییییییییییییییییییییییییی!!!!!!