فرانکلین و آلوچه خانم

میخواستم کم کم از خودم و خانواده ام اینجا بیشتر بنویسم . اما یادم اومد که یک بار از زبون فرانکلین و یک بار هم از زبون آلوچه خانم شنیدم که ناراحت بودند که چرا همه میشناسندشون و الان دیگه راحت نیستن که بنویسن . خب الان من خواننده کم دارم . حالا غیر ممکن نیست که خواننده ام زیاد بشه (آرزو بر جوانان عیب نیست نیشخند) اونوقت دلم نمیخواد هی سانسور کنم . اینجوری راحت ترم .

حالا معلوم شد فرانکلین و آلوچه خانم چه ربطی به هم دارن ؟لبخند

/ 1 نظر / 7 بازدید
صحرا

حق داری . منم خیلی ها می شناسنم و واقعا راحت نیستم