صد و هفتاد و شش - فرهنگ

دوستان نظر گذاشتند که چه با فرهنگ .

فکر کردم اینو بنویسم :

فرقه بین فرهنگی که توش به چاپلوسی میگن پاچه خاری* و بین فرهنگی که همین کلمه میشه :Ass Kissing .

* تا جایی که یادمه از خاراندن میومد پس نباید نوشته بشه :پاچه خواری

/ 0 نظر / 3 بازدید