نماز

دختره و پسره هر دو مدرسه فارسی میرن . ما خواستیم فقط خوندن و نوشتن فارسی رو یاد بگیرن اما روی برنامه مدرسه دینی و علوم و ریاضی و همه چیز رو کار میکنن . دختره دوتا سوره توحید و کوثر رو برای ترم اول باید یاد میگرفت و یک کم باهاش کار کردیم حفظ شد . دیگه نشد مهمونی بریم یا مهمون بیاد و این سوره ها رو نخونه . پای تلفن برای مادر بزرگ و پدربزرگ هاش هم خوند که اونها حسابی پس افتادند . دیروز توی ماشین به من میگه مامان من باید برای این ترم سوره ی ناس رو حفظ کنم . گفتم باشه مامان جان باهات کار میکنم اما پسره باید نماز رو یاد بگیره پس اول حمد و توحید رو با هم کار میکنیم . گفت چرا باید این دوتا سوره رو حفظ کنیم ؟ گفتم برای اینکه توی نماز باید حمد و توحید  رو بخوینم . گفت یعنی حمد و توحید  password  نمازه ؟

بغل

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
ترانه

خدا رو شکر که پسرای من هر دو زبان فارسی رو در حد خواندن و نوشتن اینجا یاد گرفتن اگه بریم نمی فرستمشون مدرسه ایرانی [شوخی]