شعر مادر

این شعر رو دخترم از مدرسه برای من آورد :

To Mother

Every mouse and bumble bee

Every bird up in a tree

every caerpillar and ladybug

Loves to feel his mother hug

Every bear so fat and funny

Loves is mother more than honey

Just as wood land creatuers do

Mother that's how I love you!

منهم خیلی دوستتون دارم عزیزهای من

/ 2 نظر / 3 بازدید
باد صبا

خانم مهندس خیلی شهر قشنگی بود. سربلند و پیروز باشند.

باد صبا

ببخشید شهر قشنگی. البته این شعر فشنگ رو توی شهر فشنگی میشه گفت. آرمان شهر